Підсумки півріччя : Рубки догляду за лісом

Рубки догляду за лісом  належать до рубок формування та оздоровлення лісу  Проводяться вони шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насадження недоцільне. Рубки догляду поділяються на такі види: освітлення , прочищення , проріджування, прохідна рубка.

Рубки освітлення формують деревостани бажаного складу  та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, які відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створюваного деревостану.

Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану , регулюють кількісне співвідношення окремих порід.

Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев .

Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно стиглої деревини, поліпшення складу , структури та підвищення  стійкості деревостану.

Підставою для планування проведення рубок догляду є матеріали лісовпорядкування.

Так на підставі матеріалів лісовпорядкування , в першому півріччі 2022 року в лісах ДП Долинське ЛГ проведені наступні види рубок : проріджуванні – 49га / 24м3, прохідні рубки – 15,6га / 539м3.

Рубки догляду відносяться до основних лісогосподарських заходів.

Завдяки рубкам догляду формується продуктивне довговічне насадження. Без проведення рубок догляду в більшості випадків в насадженнях, які вирощуються на зрубах, відбувається зміна головної породи, тобто замість дуба, який пригнічується в молодому віці, може вирости акація чи ясен.

Порослеві дерева, які не довговічні і менш продуктивні пригнічують насінневі, більш стійкі і продуктивні. А перегущені хвойні насадження без проведення рубок догляду часто масово всихають. Особливо важливі рубки догляду для насаджень, створених у степовій зоні, де умови несприятливі для життєдіяльності насаджень.

При проведенні освітлень і прочищень отримують лише неліквідну деревину, а при проведенні проріджень і прохідних рубок отримують ліквідну деревину, кошти від реалізації якої використовують для проведення лісогосподарських заходів.