Поліпшення санітарного стану лісів

Рубки догляду за лісом проводяться протягом життя деревостанів . Дуже важливим є і вчасне проведення рубок догляду, тобто їх періодичність та повторюваність із метою дотримання балансу порід на площі.

Рубки догляду можуть бути таких видів: освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка.

  • Рубки освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створюваного деревостану.
  • Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід.
  • Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, формується другий ярус у складних деревостанах).
  • Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану.

В лісових насадження ДП Долинське лісове господарство в цьому році були проведені відводи лісосік на 2021-2022 рік. Представником державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист» було обстеженні лісопатологічні лісові насаджень на доцільність призначення таких заходів як суцільно- санітарні та санітарно-вибіркові рубки . В результаті чого було складено акт лісопатологічного обстеження, в якому вказано, що в даному кварталі діють осередки сильного ступеня ураження бактеріозів, некрозних хвороб, збудників коренево комлевих гнилей, а також затяжна посуха, порушення температурного режиму призвели до послаблення фізіологічного стану та захисних функцій дерев, та потребують проведення вибірково-санітарних  та суцільно- санітарних рубок.

Лише на підставі заключення комісії Херсонлісозахист лісгосп має право включити визначені рубки до Санітарно-оздоровчих заходів та розпочати їх проведення.