Самовільні рубки.

Ліс – це зелені легені планети, джерело життєдайного кисню. Жаль, що багато людей цього не розуміють, і над нашим зеленим другом все частіше зависає вбивча сокира.

Самовільні рубки призводять до низки негативних соціальних, економічних і екологічних наслідків та безпосередньо впливають на добробут місцевого населення.

Керуючись лісовим  законодавством,  державна лісова охорона постійно  здійснює контроль  за станом ведення лісового господарства в лісовому фонді. Працівники лісництв,  насамперед лісничі, їх помічники, майстри  лісу є  службовими особами, що здійснюють щоденний контроль за  охороною  та  збереженням  лісів, безпосередньо  виявляють  лісопорушення  та  складають  відповідні документи для притягнення правопорушників до відповідальності, в т.ч. і до матеріальної.