Весняна ревізія обходів

Вже в лісі зійшов сніговий покрив ,прийшов час для проведення планових весняних ревізій обходів.

Ревізії проводяться лісничими, помічниками лісничих в присутності  матеріально – відповідальних  осіб даного обходу.

 Згідно з наказом директора ДП «Долинський лісгосп» створена комісія в складі головного лісничого , мисливствознавця, інженера лісового господарства, які будуть перевіряти  , як  державна лісова охорона виконує  обов’язки зі  збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, інших лісопорушень; чи забезпечено умови зберігання й правильного використання лісопродукції, майна, будинків, споруд, санітарного стану лісових масивів тощо.  Ревізії проводяться відповідно до „Інструкції про порядок проведення ревізії лісових обходів(майстерських  дільниць)” затвердженою Наказом  Державного  комітету лісового  господарства України №23 від 08.02.2010 року.

В ревізійний період оновлюється оформлення лісового фонду наглядною агітацією, перекриваються незаплановані в`їзди до лісових масивів.

Проводиться постійний огляд лісових насаджень для виявлення осередків шкідників та хвороб.